visie

De antroposofische pedagogiek
De antroposofische pedagogiek kent een aantal bijzondere aspecten zoals gewoontevorming, nabootsing, eerbied, zintuigontwikkeling en het jaarritme.
Deze aspecten zijn bij EDEN in praktische zin bijvoorbeeld terug te vinden in de inrichting van de ruimten en in het dagritme. Ook wordt gebruik gemaakt van natuurlijke spel- en knutselmaterialen en bieden we biologische (dynamische) voedingsmiddelen aan.
De kinderen beleven het jaarritme door de aandacht die er is voor de seizoenen en de jaarfeesten. De dagindeling kent een vast ritme. Regels zijn duidelijk en worden door de volwassenen uitgedragen. De houding van de leidsters dient als voorbeeld voor de kinderen.

kindertekening