informatie

Algemeen
De groep bij EDEN bestaat uit 10 tot 12 kinderen met 2 vaste leidsters. De woonruimte is door middel van suitedeuren in twee afzonderlijke ruimten te verdelen. Zodoende hebben de kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 maanden in de voorkamer de gelegenheid in rust en in het eigen ritme optimale zorg te ontvangen. Voor de peuters is de achterkamer qua inrichting en dagritme op hen afgestemd. De sfeer bij EDEN is huiselijk en wordt gekenmerkt door rust, regelmaat en gewoontevorming. Ontspanning, spelen en ontdekken in geborgenheid en veiligheid is het doel. Er is een aparte slaapruimte waar de kinderen te rusten worden gelegd.
Onze ontvangstplek kan mede een functie als voorportaal van de (vrije) scholen vervullen. In de groep wordt de inhoudelijke basis gelegd waarop de kinderen het (vrijeschool) onderwijs instromen.

foto's

speelhoekje EDEN